background

Referencie

Každý rok zhotovujeme niekoľko desiatok geometrických plánov pre súkromné osoby. Meriame adresné boby, vytyčujeme základy rodinných domov, oddeľujeme parcely, vytyčujeme hranice pozemkov. Všetko podľa potrieb našich zákazníkov.

Medzi spokojných klientov, ktorí využili naše služby a skúsenosti patria:

  • Mesto Šaľa (vypracované geometrické plány na zameranie cyklotrasy, geometrické plány na oddelenie nehnuteľností, polohopisné a výškopisné zameranie predstaničného námestia)
  • GP-Omega s.r.o. (bytový dom v Šali, vytýčenie stavby, geometrické plány, zameranie skutočného vyhotovenia stavby)
  • Proimpex, s.r.o., Frikov s.r.o. (zameranie žeriavových dráh)
  • Obec Selice (vypracované geometrické plány na zameranie stavieb a oddelenie nehnuteľností)
  • Realitné kancelárie Directreal, TU reality, KOREKT REAL (geometrické plány k úverom)
  • ECO-LOGIC s.r.o. (zameranie verejného osvetlenia v meste Šaľa)