Naša geodetická kancelária so sídlom v Šali ponúka kompletné geodetické práce v oblasti katastra nehnuteľností, ako je vyhotovenie geometrických plánov, zameranie stavieb ku kolaudácii a úveru, rozdelenie parciel a vytyčovanie hraníc pozemkov.

Predmetom našej činnosti je aj inžinierska geodézia. Vykonávame vytyčovacie práce v stavebníctve, zameranie žeriavových dráh, skutočné zameranie stavieb a inžinierskych sietí, polohové a výškové merania, výpočet kubatúr a ďalšie geodetické práce.

Súčasťou každej zákazky je nielen vyhotovená dokumentácia, ale poskytneme Vám aj potrebné poradenstvo v oblasti geodézie a katastra. Pôsobíme predovšetkým v okresoch Šaľa a Galanta. Prijímame však zákazky v celom v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Na základe dohody aj mimo tejto oblasti.

about

Kvalita

Spoľahlivosť

Odbornosť