background

O nás

Naša geodetická kancelária sa zameriava na geodetické práce v oblasti katastra nehnuteľností, ako aj na inžiniersku geodéziu. Vieme ponúknuť kvalitné služby podložené dlhoročnými skúsenosťami.

Geodetické činnosti zastrešuje autorizovaný geodet a kartograf Ing. Marek Mészáros. Je zapísaný v zozname členov Komory geodetov a kartografov. Ako autorizovaný geodet a kartograf je oprávnený autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z v znení neskorších predpisov.

Pri prácach využívame profesionálne technické vybavenie s vysokou mierou presnosti, medzi ktoré patrí geodetický GNSS prístroj značky Leica a geodetická totálna stanica značky LEICA Geosystems a softwerové vybavenie KOKEŠ.