background

Polohopis, výškopis

Polohopisný a výškopisný plán je výkres v elektronickej alebo papierovej podobe, ktorý slúži projektantovi ako podklad pre projektovanie stavby.

Zjednodušene povedané, jedná sa o zameranie pozemku vrátane jeho blízkeho okolia spolu s povrchovými znakmi inžinierskych sietí napr. rozvodná skrinka, vodovodný uzáver, stĺpy elektrického vedenia. Obsahuje tiež zakreslenie ciest, plotov, vegetácie, stavieb, chodníkov...

Vyhotovený výkres bude obsahovať všetko, čo je v teréne viditeľné a bude spracovaný tak, aby projektantovi poskytol kompletnú informáciu o danej lokalite. Projektant si na základe tejto informácie urobí celkový prehľad o dispozíciách a parametroch pozemku.

Polohopisné a výškopisné zameranie rozhodne odporúčame hlavne pri stavbe nového domu, keďže existujúce ploty často nie sú aj skutočnými hranicami.