background

Adresný bod

V roku 2015 zaviedol zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries povinnosť vyhotoviť adresný bod. Adresný bod je údaj o polohe hlavného vchodu každej budovy, ktorá má určené súpisné číslo alebo o polohe vstupu do budovy, ak má tento vstup pridelené orientačné číslo.

Elaborát adresného bodu vyhotovuje geodet a stavebník ho dokladá k žiadosti o súpisné alebo orientačné číslo stavby. Bez adresného bodu nemôže byť pridelené súpisné ani orientačné číslo.

Register adries obsahuje informácie o všetkých adresách, adresných bodoch, bytových a nebytových budovách na celom území Slovenska. Register neposkytuje údaje o majiteľoch budov či pobytoch osôb v nich. Verejnosti register poskytuje údaje, ktoré napríklad identifikujú umiestnenie hlavného vchodu, prípadne ďalších vstupov do budovy, ak im bolo určené orientačné číslo. Dostupné údaje z registra môžu využívať štátne orgány, napríklad bezpečnostné a záchranné zložky, pošta pri doručovaní zásielok, podnikateľská sféra a v neposlednom rade aj občania v situáciách, pri ktorých potrebujú overiť či zistiť presnú lokalitu adresy.