background

Ceny

Ceny za geodetické práce sú určené podľa cenníka Komory geodetov a kartografov SR. Ceny sú závislé aj od náročnosti prípadu, času dodania, objemu zákazky a možností dlhodobej spolupráce.

Objednávky geodetických prác a služieb vybavujeme priebežne. Čas dodania závisí od náročnosti prác. Doba vyhotovenia geometrického plánu je približne dva týždne. Polohopisný a výškopisný plán vyhotovíme do jedného týždňa.

V naliehavých prípadoch je možné lehoty dodania skrátiť.

Geometrické plány si môžete vyzdvihnúť v našej kancelárii, alebo Vám ich vieme doručiť domov.